Doprovázejí organizace působící v rámci Jihomoravského kraje

Pěstounství je náročné poslání, které vyžaduje obětavost, pochopení a také psychickou odolnost ze strany náhradních rodičů. V tomto ohledu jsou jim nápomocné doprovázející organizace. Ty pěstounům nabízí odborné poradenství a péči v různých oblastech – ať už se jedná o zajištění potřebných služeb, vzdělávání, komunikaci s úřady nebo podporu při soudních jednáních. V neposlední řadě jsou také oporou během setkávání svěřeného dítěte s biologickou rodinou.